MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Rurki manometryczne

Stosowane są do wszystkich rodzajów ciśnieniomierzy i przetworników ciśnienia o wymiarach obudowy nie przekraczających 250 mm. Dopuszczalna wartość ciśnienia roboczego 40 MPa.